Współpraca

Konsulat oraz Konsul Honorowy odgrywają ważną rolę jako ambasadorzy kultury, handlu i innych dziedzin współpracy międzynarodowej.

Misja konsulatu

Misją Bogdana Pietrzaka jest tworzenie przestrzeni na rzecz budowania wielowymiarowej współpracy pomiędzy gruzińskimi i polskimi podmiotami. Bogdan Pietrzak ceni Gruzję za bogatą kulturę, piękną historię i wspaniałe warunki przyrodnicze, a Gruzinów za otwartość, gościnność, uczciwość i przedsiębiorczość. Dlatego jego marzeniem jest pokazanie tych wartości innym współobywatelom i polskim przedsiębiorcom, którzy zechcą docenić współpracę z gruzińskim biznesem. Dla nowego Konsula szczególnie ważne będzie animowanie współpracy gruzińskich firm z podmiotami z regionu Śląska i Małopolski.

Bogdan Pietrzak w swojej pracy Konsula Honorowego Gruzji pragnie wykorzystać cały potencjał swojej firmy, aby jeszcze mocniej przysłużyć się sprawie budowania długofalowej współpracy polsko- gruzińskiej. Zamierza aktywnie wspomagać działalność biznesową gruzińskich firm w Polsce, tworzyć networking służący łączeniu dla obopólnej korzyści firm gruzińskich z polskimi, wspierać promowanie polsko-gruzińskich relacji gospodarczych i kształtować pozytywny wizerunek gruzińskich firm i inwestycji na polskim rynku. Wraz ze swoim biurem chce być centrum wiedzy, inspiracji i wymiany doświadczeń, które mają służyć polsko – gruzińskim biznesom. Gruzińskich przedsiębiorców chce wspierać w zakresie wyszukiwania potencjalnych dostawców, dystrybutorów czy klientów. Jako Konsul chciałby także służyć pomocą przybywającym do Polski obywatelom Gruzji w różnym zakresie.